Tin mới: Công bố kết quả Giải thưởng KOVA - Lần thứ 20 (Năm 2022)

Quy trình xét Giải

 • * Lưu ý:

  Dưới đây là các bước thường diễn ra trong năm. Tùy theo điều kiện thực tế của từng năm, Giải thưởng sẽ có sự thay đổi hay điều chỉnh cho phù hợp.
 • Giai đoạn 1

  Công bố thông tin về giải thưởng trong năm

  Cuối Quý 2
 • Giai đoạn 2

  Ban Vận hành thu thập, tìm hiểu thêm thông tin về ứng viên

  Quý 3
 • Giai đoạn 3

  Họp đưa ra kết quả

  Quý 4
 • Giai đoạn 4

  Thông báo Kết quả và Trao giải

  Quý 4
3
1