Tin mới: Kết quả chính thức Giải thưởng và Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023
Đào tạo

Quyền lợi đặc biệt của sinh viên

Bồi dưỡng Kỹ năng mềm

Trong chuỗi các hoạt động khi về tham dự lễ trao giải, sinh viên đạt giải sẽ được trang bị thêm kỹ năng thông qua các lớp đào tạo “Giá trị cuộc sống”, “Tư duy tích cực”, các hoạt động thuyết trình, nâng cao tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, ... (tùy vào lịch trình và điều kiện thực tế của từng năm)

Bồi dưỡng Kỹ năng mềm

2

3

4

5