Tin mới: Kết quả chính thức Giải thưởng và Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023
Tham quan, trải nghiệm

Quyền lợi đặc biệt của sinh viên

Tham quan, trải nghiệm

Tùy vào địa điểm diễn ra Lễ trao giải thưởng và điều kiện thực tế hàng năm, sinh viên từ các nơi trên cả nước về tham dự lễ sẽ được tạo điều kiện đến thăm những địa điểm văn hóa lịch sử tiêu biểu, có những trải nghiệm đáng nhớ bên những người bạn mới trong gia đình KOVA Prize Alumni.

Hình 1: Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) 

Hình 2: Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Hình 3: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP.HCM)

Hình 4: Phủ Chủ tịch (Hà Nội)

Hình 5: Bưu điện Trung tâm Thành Phố (TP.HCM)

Tham quan, trải nghiệm

2

3

4

5