Tin mới: Trao tặng 2.9 tỷ đồng, tiếp sức cho Sinh viên 17 trường Y dược tham gia chống dịch Covid
Ủy ban Giải thưởng

Nguyên Ủy ban Giải thưởng

 <h5> BÀ Nguyễn Thị Bình</h5>                 <p>Nguyên Phó Chủ tịch nước</p>              <p>Chủ tịch Ủy Ban Giải thưởng KOVA (từ 2002 - 2012)</p>
BÀ Nguyễn Thị Bình

Nguyên Phó Chủ tịch nước

Chủ tịch Ủy Ban Giải thưởng KOVA (từ 2002 - 2012)

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

Nguyên Thứ trưởng Bộ GĐ&ĐT
Nguyên Giám đốc ĐH QG TPHCM

GS.TS Hoàng Văn Huây

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN

TS. Đặng Huỳnh Mai

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD& ĐT

Bà Trương Thị Khuê

Nguyên Phó CT Hội LHPN Việt Nam

Bà Đào Thị Nhiên

Thư Ký

Ủy ban Giải thưởng

<h6>Chủ tịch</h6>             <h5>GS.TS Nguyễn Thị Doan</h5>             <p>Nguyên Phó Chủ tịch nước</p>
Chủ tịch
GS.TS Nguyễn Thị Doan

Nguyên Phó Chủ tịch nước

<h6>Giám đốc Hội đồng Quản lý Quỹ</h6>             <h5>PGS.TS. Nguyễn Thị Hoè</h5>             <p>Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam <br>             Chủ tịch Sơn KOVA (Người sáng lập)</p>
Giám đốc Hội đồng Quản lý Quỹ
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoè

Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam
Chủ tịch Sơn KOVA (Người sáng lập)

TS. Bùi Đặng Dũng
TS. Bùi Đặng Dũng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính
Ngân sách Quốc hội

TS. Trần Văn Tùng
TS. Trần Văn Tùng

Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên
Bà Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó Chủ tịch Thường trực
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TS. Lê Đình Tiến
TS. Lê Đình Tiến

Nguyên Thứ trưởng
Bộ Khoa học & Công nghệ

TS. Nguyễn Thị Nghĩa
TS. Nguyễn Thị Nghĩa

Nguyên Thứ trưởng
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ông Ngô Sỹ Quang
Ông Ngô Sỹ Quang

Tổng Giám đốc KOVA Hà Nội