Tin mới: Công bố kết quả Giải thưởng KOVA - Lần thứ 20 (Năm 2022)

Quyền lợi chung

Ngoài giá trị Giải bằng tiền mặt, KOVA còn tài trợ các chi phí liên quan để đi nhận Giải ( Áp dụng với người đạt Giải đang sinh sống và làm việc ở các địa phương khác nơi tổ chức lễ ), tuỳ theo điều kiện thực tế của từng năm.