Tin mới: Trao tặng 2.9 tỷ đồng, tiếp sức cho Sinh viên 17 trường Y dược tham gia chống dịch Covid
Quyền lợi

Quyền lợi chung

Hạng mục Kiến tạo

Tiền mặt: 50 triệu đồng (Giải Tập thể)
30 triệu đồng (Giải Cá nhân)
Chứng nhận và Kỷ niệm chương

Hạng mục Sống đẹp

Tiền mặt: 30 triệu đồng (Giải Tập thể)
20 triệu đồng (Giải Cá nhân)
Chứng nhận và Kỷ niệm chương

Hạng mục Triển vọng

10 triệu đồng/ Giải
Chứng nhận và Kỷ niệm chương

Học bổng Nghị lực

10 triệu đồng/ Học bổng
Chứng nhận

Ngoài giá trị Giải bằng tiền mặt, KOVA còn tài trợ các chi phí liên quan để đi nhận Giải ( Áp dụng với người đạt Giải đang sinh sống và làm việc ở các địa phương khác nơi tổ chức lễ ), gồm:

Chi phí đi lại 2 chiều

Chi phí đi lại 2 chiều
(Máy bay/ tàu hỏa/ xe ô tô, phù hợp với khoảng cách địa lý)

Địa điểm lưu trú

Địa điểm lưu trú

Các bữa ăn nằm trong lịch trình hoạt động

Các bữa ăn nằm trong lịch trình hoạt động

Được bảo hiểm du lịch trong phạm vi lịch trình hoạt động

Được bảo hiểm du lịch trong phạm vi lịch trình hoạt động

Hỗ trợ thêm

Hỗ trợ thêm
(Cho 01 người đi kèm trong trường hợp người đạt giải bị khuyết tật/ hoặc trên 60 tuổi không có khả năng đi lại một mình)