Tin mới: Kết quả chính thức Giải thưởng và Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Quyền lợi chung

Ngoài giá trị Giải bằng tiền mặt, KOVA còn tài trợ các chi phí liên quan để đi nhận Giải ( Áp dụng với người đạt Giải đang sinh sống và làm việc ở các địa phương khác nơi tổ chức lễ ), tuỳ theo điều kiện thực tế của từng năm.