Tin mới: Công bố kết quả Giải thưởng KOVA - Lần thứ 20 (Năm 2022)
Quyền lợi

Quyền lợi chung

Hạng mục Kiến tạo

Tiền mặt: 50 triệu đồng (Giải Tập thể)
30 triệu đồng (Giải Cá nhân)
Chứng nhận và Kỷ niệm chương

Hạng mục Sống đẹp

Tiền mặt: 50 triệu đồng (Giải Tập thể)
30 triệu đồng (Giải Cá nhân)
Chứng nhận và Kỷ niệm chương

Hạng mục Triển vọng

10 triệu đồng/ Giải
Chứng nhận và Kỷ niệm chương

Học bổng Nghị lực

10 triệu đồng/ Học bổng
Chứng nhận

Ngoài giá trị Giải bằng tiền mặt, KOVA còn tài trợ các chi phí liên quan để đi nhận Giải ( Áp dụng với người đạt Giải đang sinh sống và làm việc ở các địa phương khác nơi tổ chức lễ ), tuỳ theo điều kiện thực tế của từng năm.