Tin mới: Công bố kết quả Giải thưởng KOVA - Lần thứ 20 (Năm 2022)
Đăng ký ngay

Đăng ký tham gia Giải thưởng KOVA
lần thứ 20 - Năm 2022

Thời gian còn lại để nộp hồ sơ

Làm thế nào để đạt Giải thưởng / Học bổng KOVA ?

Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ

Thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn

Quá trình xét Giải
Quá trình xét Giải

Kết quả của Giải thưởng / Học bổng KOVA sẽ do Hội đồng thẩm định và quyết định

Tham dự lễ trao Giải
Tham dự lễ trao Giải

Lễ trao Giải thưởng được diễn ra trang trọng vào tháng 11 tại Hà Nội hoặc TP.HCM

Bắt đầu Nộp hồ sơ