Tin mới: Công bố kết quả Giải thưởng KOVA - Lần thứ 20 (Năm 2022)
Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Tập đoàn Sơn KOVA là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu đi lên từ nền tảng khoa học công nghệ. Từ một nhà giáo, từ một nhà nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe đã sáng lập nên thương hiệu sơn và chống thấm KOVA từ năm 1993.

KOVA dưới sự dẫn dắt của Bà đã mạnh mẽ vươn ra quốc tế, đặc biệt thành công tại Singapore. Hiện KOVA có các công ty thành viên và các nhà máy tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á. KOVA đưa mục tiêu Phát triển bền vững vào tất cả hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội, với tiêu chí “Khoa học vì cuộc sống” và “Khoa học làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Tại KOVA, yếu tố MÔI TRƯỜNG (Planet), CON NGƯỜI (People) và KINH DOANH (Profit) luôn được cân đối hài hòa, đảm bảo cho nhu cầu phát triển cả hiện tại lẫn dài hạn trong tương lai. Đó cũng chính là lý do KOVA sáng lập nên Giải thưởng và Học bổng KOVA. Ngoài ra, tập đoàn sơn KOVA cũng triển khai nhiều hoạt động/ dự án ý nghĩa khác, dựa trên thế mạnh và cốt lõi khoa học của KOVA, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, của đất nước.